Welkom, bezoeker — Graag inloggen of registreren

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Het gaat om kleine gegevensbestanden die Zoekhoekje.nl en andere service-providers automatisch op je computer of ander apparaat plaatsen wanneer je op onze site surft of gebruik maakt van onze diensten.

Via deze cookies, worden bepaalde gegevens en gebruikersvoorkeuren geregistreerd die het gebruik van onze website vergemakkelijken. Ze kunnen ons gegevens bezorgen zoals jouw taalkeuze, jouw gebruikers-ID en andere identificeerbare gegevens. Deze kunnen helpen om onze services of advertenties gerichter aan te bieden. Ze maken het makkelijker om onze site te gebruiken.

Cookies vergemakkelijken het gebruik van onze website doordat het voorkomt dat je keuzes die je in het verleden hebt gemaakt, opnieuw dient in te geven bij elk bezoek aan onze website.

Je kan cookies uitschakelen door de instellingen van jouw browser te wijzigen. Dit zal de goede werking van onze website evenwel bemoeilijken.

Waarom gebruikt Kapaza cookies?
Essentiële cookies: Deze cookies zijn absoluut noodzakelijk om onze website en services te laten functioneren. We kunnen de cookies bijvoorbeeld gebruiken om onze leden te identificeren wanneer ze onze websites en apps gebruiken. Ze helpen ons ook om onze voorwaarden toe te passen en te laten respecteren, het voorkomen van fraude en bij de beveiliging van onze diensten.

Cookies voor prestaties en functionaliteit: Deze cookies zijn niet absoluut noodzakelijk, maar helpen ons om onze diensten te verbeteren en te personaliseren. Zo kunnen we bijvoorbeeld je voorkeuren onthouden en voorkomen dat je eerder verstrekte gegevens opnieuw moet invoeren. Ze zorgen er ook voor dat je ingelogd blijft in je account. We kunnen deze cookies ook gebruiken om informatie te verzamelen van onze diensten, zodat we deze kunnen verbeteren, personaliseren en marktonderzoek kunnen verrichten. Het verwijderen van deze cookies zorgt ervoor dat onze diensten niet meer optimaal functioneren. Ze zijn dus essentieel voor een optimale gebruikerservaring op Zoekhoekje.nl.

Reclamecookies: Via deze cookies worden gegevens over je bezoek en gebruik van Zoekhoekje.nl opgeslaan. Op deze manier kunnen we advertenties tonen die voor jou relevanter zijn, zowel op Zoekhoekje.nl als via externe serviceproviders.

Cookies van derden: Sommige cookies worden niet door ons geplaatst, maar door onze partners, zoals Google. Voor meer informatie kan je bij hen terecht.

Voor welke doeleinden worden jouw gegevens verzameld?
Jouw gegevens worden verzameld en verwerkt in het kader van het verstrekken van de diensten aangeboden door Zoekhoekje.nl, met name het aanbieden van de zoekertjes op onze website en om marketing -en communicatiedoeleinden van eigen, gelijksoortige producten of diensten van Zoekhoekje.nl.

De gegevens worden ook gebruikt om bezoekers die jouw zoekertje hebben gelezen, toe te laten je te contacteren.

Voorts worden de gegevens gebruikt om statistieken op te maken over het gebruik van onze website, voor het leveren, onderhouden, beveiligen en verbeteren van onze diensten, en voor het beschermen van de rechten van Zoekhoekje.nl of van onze gebruikers.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
Persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan aan externe partners waarvan Zoekhoekje.nl aanneemt dat ze interessante informatie of aanbiedingen hebben, of teneinde jouw artikel of dienst sneller te laten verkopen. Wij geven dergelijke gegevens enkel door aan externe partners die de correcte verwerking van deze gegevens verzekeren.

Zoekhoekje.nl is echter in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik van deze gegevens door externe partners.

Je hebt steeds recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van jouw gegevens.

Zoekhoekje.nl deelt in de volgende uitzonderlijke gevallen jouw persoonsgegevens met andere bedrijven of individuen:

indien we dergelijke gegevens toevertrouwen aan gelieerde ondernemingen met het doel de persoonlijke gegevens namens Zoekhoekje.nl te verwerken. Wij dragen er zorg voor dat deze ondernemingen dergelijke gegevens verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid, en de noodzakelijke maatregelen nemen inzake vertrouwelijkheid en beveiliging; indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is om eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures, of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, de uitvoering van de algemene en bijzondere voorwaarden na te gaan, fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen of te voorkomen, of de rechten en/of de veiligheid van Zoekhoekje.nl, haar gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar, voor zover dit wettelijk is toegestaan of vereist.

Verwerking in het buitenland
Voor technische en operationele redenen kunnen jouw gegevens verwerkt worden in het buitenland, zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte. Indien de buitenlandse wet- en regelgeving geen gelijkwaardig niveau van bescherming bieden als de waarborgen voorzien in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens, voorziet Zoekhoekje.nl passende maatregelen om jouw privacy te beschermen.

Recht op inzage, wijziging en verwijdering
Via je gebruiker-ID en je wachtwoord kan je jouw gegevens aanpassen of verbeteren.

Je hebt het recht om alle onjuiste persoonsgegevens die op je betrekking hebben, kosteloos te laten wijzigen.

Je hebt ook het recht om kosteloos de verwijdering van alle op jouw betrekking hebbende persoonsgegevens te bekomen, die gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.

Overige bepalingen
Wij treffen gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens.

DierenHobby.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van de websites waarnaar via een link wordt doorverwezen vanaf onze website.

De persoonsgegevens die zichtbaar zijn op de website, mogen enkel gebruikt worden door derden om te reageren op de advertenties.

Het privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen van het beleid op deze pagina aangeven.

Op het privacybeleid is het Belgisch recht, met uitsluiting van elk ander nationaal recht, van toepassing.

Forum